loading

Beste instagram volger/relatie.

Door de huidige nieuwe voorwaarden en de plannen van META om onze gegevens incl. foto’s te gaan gebruiken om hun AI systemen te trainen, alsmede diverse schendingen van privacy van meta in het directe verleden ben ik bezorgd geraakt over de verregaande inbreuk op onze privacy. 

Daarom heb ik, met groot ongenoegen afscheid moeten nemen van instagram. Om toch in contact te blijven met een fantastische groep mensen waarmee in de afgelopen jaren contact is opgebouwd, zou ik je willen vragen onderstaand formulier in te vullen. Dan kunnen we gewoon contact houden en kan ik onze nieuwste producties gewoon met je blijven delen.

Ik heet je (opnieuw) van harte welkom!


Dear Instagram follower/relationship.

Due to the current new conditions and META’s plans to use our data including photos to train their AI systems, as well as various privacy violations by Meta in the immediate past, I have become concerned about the far-reaching invasion of our privacy. 

That’s why I had to say goodbye to Instagram with great dissatisfaction. In order to stay in touch with a fantastic group of people with whom we have built up contact over the years, I would like to ask you to complete the form below. Then we can keep in touch and I can continue to share our latest productions with you.

I wish you a warm welcome (again)!

Stay friends with charlyshortfilms! | Blijf ons volgen a.u.b?

please stay tuned

Subscribe to our newsletter to watch our latetst productions

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg als eerste onze nieuwste producties te zien!