One Way Street is een film die gaat over een man die abrupt zijn partner verliest, in een vicieuze cirkel belandt en in deze spiraal naar beneden wordt getrokken. Op het absolute dieptepunt grijpt hij reddeloos naar harddrugs om zijn pijn te verzachten. Hij krijgt hierdoor een bijzondere hallucinatie. 

Zal de drugs zijn bevrijding zijn? Of wordt het een ONE WAY STREET?

Deze locatie heb ik uitgekozen omdat de Berlijnse muur het gevoel van gevangen zitten en vlucht naar verlossing, mijnsinziens, perfect belichaamt.

De rollen van Josy en Simon worden gespeeld door resp. Shiela van Schagen en Robert Boerleider. De muziek en geluiden zijn speciaal voor deze film gemaakt door Jonathan Napier as N91 MUSIC uit Atlanta (Georgia) Ik denk dat we samen best trots mogen zijn op het resultaat!

Ik hoop dat jij als kijker er ook zo van geniet als wij hebben gedaan tijdens de productie ervan…..

ONE WAY STREET

One Way Street is a film about a man who abruptly loses his partner, ends up in a vicious circle and is pulled down into this spiral. At the absolute lowest point, he resorts to hard drugs to ease his pain. This gives him a special hallucination.

Will the drugs be his liberation? Or will it be a ONE WAY STREET?

I chose this location because the Berlin Wall perfectly embodies the feeling of being trapped and fleeing to redemption.

The roles of Josy and Simon are played by resp. Shiela van Schagen and Robert Boerleider. The music and sounds were made especially for this film by Jonathan Napier as N91 MUSIC from Atlanta (Georgia) I think we can be quite proud of the result together!

I hope you as a viewer enjoy it as much as we did during its production…..

%d bloggers liken dit: