BLIND FAITH

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving of familie, die geconfronteerd wordt met een vorm van borstkanker. Dan is plotsklaps alles anders. Het gaat alleen nog maar over gezondheid. Wat eerst zo vanzelfsprekend was, is   nu niet meer zo. Buiten alle mogelijke behandelingen en ziekenhuis bezoeken, bekruipt je een vervelend gevoel van onzekerheid en kan het vertrouwen in het eigen lichaam tot een dieptepunt dalen.

Gebaseerd op een persoonlijk en kort verhaal van Christine Dekker

Everyone knows someone in their environment or family who is confronted with a  form of breastcancer. Then suddenly everything is different. It’s just about health. What used to be so obvious is no longer the case. Outside of all possible treatments and hospital visits, you get an annoying feeling of insecurity and confidence in your own body can drop to a low point.

Based on a personal and short story by Christine Dekker

Thanks:

For the Chemohats Mooihoofd
Location ‘hospital’: FIT MET VISIE
Location bedroom CHATEAU MARQUETTE
Beautyprops: FABOULIZ

Video afspelen
%d bloggers liken dit: